อาการอาจเกิดได้แบบเดียวหรือหลายแบบในเวลาเดียวกันบนพืชต้นเดียวกันได้ ทุกส่วนของต้นพืชตั้งแต่ราก ลำต้น กิ่งก้าน ใบ ดอก ผล เมล็ด หรือทั้งต้น อาจแสดงอาการผิดปกติได้ เช่น
  • รากเน่า มีสีน้ำตาล สีดำ บริเวณโคนต้นพืช เกิดแผลเน่าและมีการลุกลามขยาย 
  • เกิดเป็นแผลจุดๆ บนใบ หรือ เกิดอาการใบไหม้ ตั้งแต่ ขอบใบลามเข้ามา หรือ แผลจุดขนาดเล็กสีสนิม(ราสนิม)
  • มีผงแป้งขาวๆ หรือ เขม่าดำๆ ที่ใบ  (ราแป้ง, ราดำ)
  • ใบจะหงิกม้วนงอ เป็นคลื่น หรือมีอาการยอดหงิก ต้นพืชจะแคระแกร็น มีการเจริญเติบโตช้า
  • ผลเน่า ผลเป็นจุด เกิดแผลสีน้ำตาลจนถึงสีน้ำตาลดำบนผล

สามารถป้องกันและรักษาได้โดยใช้
  1. คาร์เบ็นดาซิม  เป็นสารกำจัดเชื้อราประเภทดูดซึมทั้งทางใบและทางรากให้ผลในทางป้องกันและรักษา ซึ่งคาร์เบ็นดาซิม มีผลขัดขวางหรือยับยั้งการเพิ่มปริมาณของไรได้ด้วย
  2. แมนโคเซ็บ  ออกฤทธิ์ในทางป้องกันโรคพืช มีความคงตัวมาก ให้ผลดีที่สุดในการป้องกันโรคพืช
  3. เมตาแลกซิล  เป็นสารกำจัดเชื้อราประเภทดูดซึม  ออกฤทธิ์ในทางป้องกันและรักษาโรคพืช ข้อเสียคือใช้ยาตัวนี้นานๆ มักจะเกิดอาการดื้อยา 

ถ้าไม่มั่นใจว่า ต้นไม้ของคุณเป็นโรคอะไรบ้าง KasetStore.com แนะนำให้ใช้ 

คาร์เบนดาซิม ผสมกับ แมนโคเซ็บ
หรือ
เมตาแลกซิล ผสมกับ แมนโคเซ็บ