{{cartProperties.totalTypes}} ชนิด {{cartProperties.totalQuantity}} ชิ้น

เกี่ยวกับเรา


KasetStore.com ทำอะไร

เราจำหน่ายสินค้าและอุปกรณ์เกี่ยวกับการเกษตรเกือบทุกชนิด online พร้อมให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับโรคพืชต่างๆ พร้อมทั้งคำแนะนำ เนื่องจากเว็ปไซด์เกี่ยวกับสินค้าเกษตรส่วนใหญ่ไม่มีการเคลื่อนไหว หรือขาดการอับเดทสินค้าและราคา เราจึงพัฒนาระบบเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ ผ่านทางเว็ปไซต์ที่ทันสมัยและใช้งานได้จริง

KasetStore.com คือใคร

เราคือร้านขายสินค้าเกษตรทั้ง ปุ๋ย และยา ได้รับความไว้วางใจจากเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงมากว่า 20 ปี ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเราจึงตัดสินใจก้าวไปอีกขึ้น เพื่อให้บริการเกษตรกรในวงที่กว้างมากขึ้น โดยให้บริการผ่านทาง online ในชื่อ KasetStore.com

KasetStore.com ความน่าเชื่อถือ

เราผ่านการอบรมจากกรมวิชาการเกษตร และได้รับใบรับรองครอบคลุมสินค้าทั้งหมดภายในร้านดังนี้

  • ใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (สำหรับขายเคมีเกษตร)
  • ใบอนุญาตขายปุ๋ย
  • ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม

ความรู้การเกษตร

ลูกค้า มีความสนใจ เกี่ยวกับการเกษตร? ลองอ่านบทความ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ

มะนาวใบหงิก เกิดจากอะไร
เคลียร์พื้นที่สนาม หญ้ารก ขึ้นสูง ยาฆ่าไม่ตาย
มะนาว ส้ม ของคุณ เป็นจุดน้ำตาลเข้ม อาจเป็นโรคแคงเกอร์