หลังปักท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง ภายใน 3-4 วัน เพื่อนๆควรทำการ ฉีดพ่นยาคุมหญ้า ที่เป็นวัชพืชสำคัญในการแย่งกินอาหารมันสำปะหลังของเรา

  ยาฉีดคุมหญ้าในมันสำปะหลังมีหลายตัวยาที่สามารถทำได้ เช่น
  1. อาเซโทคลอร์
  2. เพนดิเมทาริน
  3. ฟลูมิโอซาซิน (หรือชาวไร่มืออาชีพรู้จักกันในชื่อ ซูมิโซย่า)
​ยาแต่ละตัวก็มีคุณสมบัติเฉพาะตัว เช่น อาเซโทคลอร์ ราคาจะถูก แต่ผลกระทบคือดินแข็งกระด้าง ใช้นานๆไม่ดีต่อการลงหัวของมันสำปะหลัง

ยาตัวซูมิโซยา ราคาแพงขึ้นมาหน่อย แต่ใช้งานง่าย คุมได้นาน ทั้งใบแคบใบกว้าง สามารถฉีดพ่นทับท่อนพันธุ์ ได้เลย (ภายใน 3 วันหลังปักท่อนพันธุ์) ไม่ส่งผลต่อความแข็งของดิน และไม่มีผลกระทบต่อการลงหัวของมันสำปะหลัง 

ขอบคุณภาพจาก https://www.facebook.com/tangnamkaset/posts/1248061448644552