พื้นที่ว่างเปล่า ส่วนใหญ่จะมีวัชพืชเกิดขึ้นหลายชนิด หลายประเภท โดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ วัชพืชประเภทใบแคบ และใบกว้าง ไกลโฟเซต 48 (ยาฆ่าหญ้าแบบดูดซึม) สามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้าง เช่น หญ้าคา หญ้าขน แห้วหมู ฯลฯ  และใช้เวลาออกฤทธิ์ประมาน 7-10 วันจะเห็นผลได้ชัดเจน

วิธีการใช้ยาไกลโฟเซต 48 ให้มีประสิทธิ์ภาพคือ ฉีดพ่นให้โดนใบ และพ่นในขณะที่มีลมน้อย และไม่มีฝน แนะนำให้ฉีดพ่นในช่วงเช้า ส่วนวิธีการ กำจัดตอไม้ ด้วย ไกลโฟเซต 48 ให้ตัดตอแล้วราดตรงหน้าตัด เจาะหน้าตัดให้เป้นหลุมหน่อยก็ยิ่งดี เอาไว้กักยา ยาตัวนี้จะซึมลงไปทำลายเนื้อเยื่อทุกส่วน รวมทั้งรากด้วย