สวนมะนาวที่ถูกเพลี้ยไฟเข้าทำลาย ส่วนใหญ่จะอยู่ในสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง จะมีอาการใบหงิกงอ ม้วนเข้าหากัน ส่วนผลที่ถูกทำลาย ส่วนผลมะนาวที่ถูกเพลี้ยไฟเข้าทำลาย จะมีลักษณะบริเวณขั้วผล หรือ ก้นผล จะมีรอยสีเทา ผลที่ถูกทำลายรุนแรงจะส่งผลให้ผลแคะแกร็น รูปร่างบิดเบี้ยว 

สามารถป้องกันและกำจัดได้โดยใช้ สารเคมีชื่อ อิมิดาคลอพริด (Imidacloprid), ไซเปอเมทริน (Cypermethrin) หรือ คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)