การบำรุงมะนาว แบ่งออกเป็น 3 ระยะใหญ่ๆ

ซึ่งแต่ละช่วงต้องการธาตุอาหารที่แตกต่างกันออกไป ถ้ามะนาวได้รับสารอาหารครบ จะส่งผลให้ลดการเกิดโรคต่างๆ และทำให้ต้น ใบ ดอกสมบูรณ์ สิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของผลผลิตอย่างเห็นได้ชัด
 1. ระยะหลังเก็บเกี่ยว หรือแตกใบอ่อน มะนาวต้องการธาตุอาหารหลักๆ คือ เหล็กและแมงกานีส เพื่อช่วยควบคุมกิจกรรมการใช้ธาตุเหล็ก และไนโตรเจน ซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักในการ แตกใบ ลดการตายยอดของใบ และช่วยให้ใบสังเคราะห์แสงได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้น และป้องการการเกิดโรคใบแก้วในพืชตระกูลส้มได้อีกด้วย
   
 2. ระยะเปิดตาดอก ต้องการความสมบูรณ์ของต้นมะนาว เพื่อเร่งการออกดอก โดยการใช้ธาตุ แมกนีเซียม และโบรอน ซึ่งมีอยู่ใน สาหร่ายทะเล เพื่อปรับปรุงระบบราก สามารถดูดซึมธาตุอาหารพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้ใบเขียวเข้ม กระตุ้นการออกดอก
   
 3. ระยะติดผลและบำรุงผล ระยะนี้มะนาวต้องการสารอาหาร โบรอน เพื่อลดการล่วงของดอกหรือผล การทำงานหลักๆของโบรอนจะช่วยให้พืชใช้ธาตุโปแตสเซียมได้มากขึ้น มีบทบาทในการสังเคราะห์แสง การย่อยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต และเพิ่มคุณภาพทั้งรสชาติ ขนาด และน้ำหนักของผล เพิ่มความสามารถในการเจริญเติบโต จะช่วยให้มะนาวเปลือกบางและมีน้ำมาก 
**นอกจากสารอาหารทั้ง 3 ระยะแล้ว พืชต้องการธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปรแตสเซียม อีกด้วย**

KasetStore.com มีจำหน่ายสินค้าของบริษัทโซตัส ที่ครอบคลุมทั้ง3ระยะ มาแนะนำเพื่อนๆ (สามารถดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ได้จาก ข้อมูล "สินค้าที่ต้องใช้" )
 • โฟแมกซ์ สังกะสี+แมงกานีส 600 เหมาะสำหรับมะนาวระยะที่ 1 
  ใช้อัตราส่วน 10 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นห่างกัน 10 วัน
 • เกอมาร์ นาโน เหมาะสำหรับมะนาวระยะที่ 1, 2 และ 3 ผลิตภัณฑ์นี้ผลิตจากสาหร่ายทะเลจากชายฝั่งประเทศฝรั่งเศส ผ่านกระบวนการผลิตที่ใช้เทคโนโลยี physio activator ลิขสิทธิ์การผลิตจากบริษัท เกอมาร์ แลบบอราทอรี่ จำกัด(ฝรั่งเศส)
  อัตราการใช้ 10-20 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นห่างกัน 10 วัน
 • โฟแมกซ์ โบรอน 150 เหมาะสำหรับมะนาวในระยะที่ 2 และ 3   
  อัตราการใช้งาน 10 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นห่างกัน 10 วัน