{{cartProperties.totalTypes}} ชนิด {{cartProperties.totalQuantity}} ชิ้น

แจ้งการชำระเงิน

ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี ภาณุวัฒน์ นิติกิจไพบูล

730-2-74584-0

ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี ภาณุวัฒน์ นิติกิจไพบูล

045-580244-7

ธนาคารกรุงเทพ

ชื่อบัญชี ภาณุวัฒน์ นิติกิจไพบูล

031-0-21385-5

(จำเลขสั่งซื้อไม่ได้ Add Line มาแจ้งโอนได้ครับ) เพิ่มเพื่อน